Billigare att skicka patienter till Norge

Allt fler akuta patienter från Norra Bohuslän kommer att vårdas på Norska sjukhus när NÄL, i Trollhättan blir akutsjukhus, men det sparar Nu-sjukvården pengar på.

Patienter i Norra Bohuslän kommer att tvingas att söka vård i norska Fredrikstad när akutvården koncentreras till NÄL och Uddevalla sjukhus enbart ska ägna sig åt planerad sjukvård,.

Det hävdar läkare på Uddevalla sjukhus som menar att patienterna borde få vård i sin egen region.

Att fler kommer att åka över gränsen bekräftas av områdeschefen för ambulansen i Strömstad/Tanum, Magnus Ljungström.

Det är 12 mil från Strömstad till NÄL i Trollhättan. Det är fem mil till Fredrikstad. Stora skillnader i avstånd gör att ambulansen redan idag väljer att köra svårt skadade patienter till Fredrikstad och de kan alltså bli fler. Att köpa vård av Norge kan tyckas bli dyrare men Sven Florström, ekonomichef för Nu-sjukvården menar att det blir tvärtom.

- Akuta patienter från Sverige som vårdas på Norska sjukhus står Norska försäkringskassan för, precis som norska patienter som vårdas akut i Sverige står svenska försäkringskassan för, sedan kvittas det mellan länderna förklarar Sven Florström och följden blir att Nu-sjukvården får inga kostnader för dessa patienter.