Vindkraftssatsning möter motstånd

SKÅNE. För ett par veckor sedan presenterades planer på att bygga ett trettiotal vindkraftverk i skogsområdena mellan Perstorp och Färingtofta. Många grannar vänder sig mot planerna.

Ett tjugotal personer har bildat en motståndsgrupp. Bl a vänder de sig mot att det fattas beslut lokalt om en så stor satsning.

Vindhraftprojektet berör kommunerna Klippan, Höör och Ängelholm.