Just nu
  • Räddningstjänstens uppmaning till boende i centrala Ronneby: Stäng fönster och ventilation

Ökad konsumtion av antibiotika oroar

Användandet av antibiotika fortsätter att öka i länet. Under det första halvåret har utskrivningen ökat med drygt sju procent jämfört med samma period 2006.

Infektionsläkaren Carl-Johan Frenkel ingår i ett nätverk som jobbar för att få ned användandet och han oroas av ökningen.

Enligt honom måste man bli bättre på att vägra antibiotika till patienter där man vet att det inte kommer att göra någon nytta.

Mikael Eriksson
mikael.eriksson@sr.se