Insatsstyrka misstror sin beredskap

En majoritet av de svenska soldaterna i den nya internationella snabbinsatsstyrkan Nordic Battle Group tror inte att styrkan kommer att vara beredd på insatser vid årsskiftet, då den är tänkt att fungera.

Det är förseningar av materialleveranser som får dem att misstro. Dessa förseningar har i sin tur fått konsekvenser för förbandets utbildning, tycker de.

Detta kan utläsas av den undersökning som Försvarsmakten låtit göra bland 501 av de 2 500 svenska soldaterna i förbandet. Intervjuundersökningen presenteras av Försvarsmakten på Göteborgs-Postens debattsida.

79 procent av soldaterna tycker inte de förväntningarna har infriats när det gäller materielen.