Örnsköldsvik granskas av JO

Socialnämnden i Örnsköldsvik granskas av JO, justitieombudsmannen. Detta sedan en man bosatt i kommunen anmält nämnden för att inte ha följt en dom i länsrätten.

En dom som gäller utbetalning av socialbidrag.