Inte alla gillar kommunal skattehöjning

Bräcke kommu höjer skatten nästa år - med 75 öre för varje intjänad hundralapp.

Både statens bidrag och befolkningen minskar, därför måste vi höja, säger en enig kommunstyrelse.

Men bland Bräckeborna går åsikterna isär. Vissa accepterar höjningen om den generar välfärd, medan andra anser att skatten redan är tillräckligt hög.