Insulinförbud i skolmatsal

I Kalmar kommun finns det skolor där elever med diabetes har förbjudits att ta sin insulinsprutor i skolmatsalen. Orsaken skulle vara att andra elver upplevt det som äckligt.

Det förekommer också att diabetiker inte får ha påminnelselarmet på under lektionerna, alltså det larm som påminner om att insulinhalten i blodet är för låg.

Detta framkom under onsdagen vid en presskonferens på barn och ungdomsdiabetesmottagningen vid länssjukhuset.

I länet ökar diabetes bland barn och ungdomar med hela tre procent per år.