Pris till energisnåla

Ett hus där nya vägar prövas för att få ner förbrukningen av energi fick årets miljöpris av Falu kommun. Ägarna Erik Westholm och Maja Gilbert-Westholm har byggt huset.

Värmen i huset alstras bland annat av de boende själva och ventilationssystemet tar till vara värmen i den utgående luften.

Väggarna är en halv meter tjocka, fönstren mycket energisnåla och en solfångare på taket ger varmvatten.

Paret Westholms hus är det första i sitt slag så här långt upp i landet.