Posttraumatisk stress kan ärvas

Mammor som lider av mardrömmar, sömnsvårigheter och annat efter en dramatisk händelse - så kallat posttraumatiskt stressyndrom - kan överföra en ökad känslighet till sina barn. Barn visar sig nämligen ha lättare att drabbas av de här problemen senare i livet. 

Den ökade risken för posttraumatiskt stressyndrom, eller PTSD, kan överföras från mor till barn såväl efter barnets födelse som under graviditeten. Det visar forskning av Rachel Yehuda, från Mount Sinai Medical Center i New York.

Studerade koncentrationsfångar
Hon har studerat vuxna med föräldrar som överlevde andra världskrigets förintelseläger, men också barn till kvinnor som var med om 11-september-attentaten i World Trade Center, och som var gravida då.

Ett känt tecken på ökad risk för posttraumatiskt stressyndrom är onormalt låga halter av stresshormonet kortisol, och det såg man hos de barn vars mammor hade PTSD. Hur överföringen går till förstår forskarna inte än, men något hos mamman med PTSD orsakar bestående förändringar i kortisolhalterna hos barnet, och effekten finns inte mellan fäder med PTSD och deras barn.

Stress som inte försvinner
Posttraumatiskt stressyndrom gör att personer som varit med om något hemskt får problem med att reglera sina känslor och blir alltför lätt arga, deprimerade eller ångestfyllda, men enligt Rachel Yehuda var alla de känslorna befogade och rent av bra att ha, just när det hemska inträffade. Problemet är att det sen inte går över.

En av personerna hon studerade uttryckte det så här:

– Jaha, jag förstår, mamma har gett mig biologiska mekanismer för att kunna handskas med Auschwitz, problemet är att jag bor i New York.

Men om de här barnen är medvetna om att de är känsligare och lättare överreagerar vid stressade situationer, kan de lära sig att hantera och undvika dem, tror Rachel Yehuda.