Nästa istid kan bli inställd

Nästa istid kan komma att bli försenad eller bli helt inställd. Så långsiktiga konsekvenser får människans påverkan på klimatet, hävdar engelska forskare.

Förr eller senare är det dags igen för isen att lägga sig kilometertjock över marken. När det händer anses det vara triggat av en nedgång i solinstrålningen till jorden och våra utsläpp av koldioxid har förmodats vara av ringa betydelse i sammanhanget. Halterna i luften går tillbaka till det normala på några hundra års sikt, har man trott.

Koldioxid dröjer sig kvar
Men enligt nya beräkningar blir en del av koldioxiden kvar i hundratusentals år i luften, förklarar Toby Tyrrell vid University of Southampton:

– Det blir mindre än de högsta nivåerna av koldioxid som uppmätts, men ändå mer än de förindustriella nivåerna. Så vi kommer att ha ett arv av koldioxidutsläpp som dröjer sig kvar i atmosfären långt efter det att utsläppen från de fossila bränslena upphört.

I så fall kan det försena nästa istid - en försening som annan forskning har förutsett säger han.

Den beräkningen gäller för det ganska sannolika scenariet att vi bränner sammanlagt tre gånger så mycket fossila bränslen som vi hittills gjort.

Solens strålar har betydelse
Klimatforskaren Bert Bolin, professor emeritus vid Stockholms universitet, har gått igenom en del forskning på det här området på sistone och köper inte utan vidare de nya engelska beräkningarna. Det är svårt att dra ut linjer så långt in i framtiden säger han.

Men att nästa istid dröjer länge tror även Bert Bolin. Kanske 50-60 000 år. Men han grundar det på en studie som beräknar variationen i solinstrålning framöver. Solprognosen de närmaste årtiotusendena gör en istid osannolik:

– Något som förstärks i någon mån av våra utsläpp av koldioxid.