Ny strid om ombildning av allmännyttan

Nu blossar striden upp igen kring utförsäljningen av allmännyttan. Anledningen är att kommunala Familjebostäder i Stockholm har givit ett konsultföretag i uppdrag att värdera flera hyresfastigheter i förorten.

Det handlar om sammanlagt 1 700 lägenheter där hyresgästerna inte är intresserade av ombilda till bostadsrätter, skriver flera morgontidningar.

Facket och den politiska oppositionen i Stockholm menar att det här är första steget mot att sälja ut husen till privata fastighetsägare. Det moderata borgarrådet Kristina Alvendal förnekar att det skulle finnas färdiga planer på en omfattande utförsäljning.