Stort problem med avloppsledningar

Avloppsnätet i Norrbotten utgör en minst lika stort problem som de otäta vattenledningar där miljonbelopp bokstavligen rinner ut varje år. Men när det gäller avloppsledningarna handlar det om att det läcker in vatten i ledningarna. Det säger Magnus Bäckström, lektor på Luleå tekniska universitet och specialiserad på dagvattenhantering och vatten- och avloppsnät.

– Vattenledningarna är ju byggda för att vara täta, men avloppsledningarna har inte samma konstruktion. Så man vet om redan när man bygger dem att de kan vara otäta.

Det här leder bland annat till att det blir dyrare för de kommunala reningsverken, samt att miljön påverkas negativt av att avloppsvatten rinner ut orenat i marken och vattendrag.

Maria Lindgren, SR Norrbotten
maria.lindgren@sr.se