Åldring dog efter att ha ramlat ur sängen

En äldre kvinna på ett ålderdomshem i länet fick så allvarliga skador när hon ramlade ur sin säng att hon senare avled.

Orsaken kan vara att skyddsgrinden inte dragits upp, det framgår av den anmälan som gjorts till Socialstyrelsen.