Psykatripris till mackpersonal

Personalen vid Statoil Kågevägen fick igår årets psykatripris som delas ut av psykiatriska kliniken på Skellefteå lasarett.

Motivering var att personalen ger ett personligt bemötande och är öppna och glada mot alla under dygnets alla timmar.

Pris fick även Karin Johansson som har en bibelstudiegrupp i

 Anderstorps kyrka. Dorota Lindström som på ett unikt sätt fått fram glädjen i sång och musik och studiecirkeledarna Anders Pettersson och Robert Umerkajeff för att ha lyft fram livsstilens betydelse i det dagliga livet och kulturens värde för välbefinnandet.