Saltsyraläckage vid Akzo Nobel

100 liter saltsyra läckte på morgonen ut från en lastbil vid Akzo Nobels kloratfabrik, söder om Sundsvall. Saltsyran kunde pumpas tillbaka till en tank som lastbilen hade på släp. Olyckan skedde inne på fabriksområdet och någon fara för allmänheten var det aldrig, enligt Räddningstjänsten.