Posttraumatisk stress kan ärvas

Mammor som lider av mardrömmar, sömnsvårigheter och annat efter en dramatisk händelse, så kallat posttraumatiskt stressyndrom, kan överföra en ökad känslighet till sina barn. Barn visar sig nämligen ha lättare att drabbas av de här problemen senare i livet. (P1 Vetenskapsradion)