Nekades dövtolk - anmäler landstinget

En kvinna från Piteå har anmält landstinget till handikappombudsmannen för att hon nekats hjälp av dövtolk vid ett bankbesök.

Det var för en drygt vecka sedan som kvinnan blev utan tolk när hon behövde hjälp vid en bankrådgivning. Landstinget hävdar att alla tolkar var uppbokade vid tillfället. Men enligt Hälso- och sjukvårdslagen är landstinget skyldigt att erbjuda tolk till döva, dövblinda och hörselskadade.

Förutom kvinnan i Norrbotten har sju andra hörselskadade eller döva från andra delar av Sverige skickat in anmälningar om utebliven tolk från sina landsting till handikappombudsmannen.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se