Undervisning på ungdomshem kritiseras

Skolundervisningen för ungdomar som är placerade i ungdomshem får kritik från Skolverket, som har granskat sex särskilda ungdomshem för ungdomar med allvarliga psykosociala problem.

Enligt granskningen är skillnaderna i kvalitet mellan ungdomshemmen oacceptabelt stora, och flera hem saknade undervisning i grundskolans alla ämnen.

På ett hem fanns det i stort sett ingen lärarledd undervisning.

Enligt Skolverket fanns det inte heller någon bra överblick över elevernas kunskapsnivå och resultat, och dessutom får eleverna ofta inte det stöd som de har rätt till.