Växthusgaser ska minska i Fagersta

Nu ska Fagersta göra sitt för att bromsa den globala uppvärmningen. Fagersta kommun har nämligen utformat en energi- och klimatstrategi för att få ner utsläppen av växthusgaser och nu är strategin ute på remiss.

Klimathotet och den globala uppvärmningen debatteras dagligen och är en het fråga, inte minst för politiker. Men att klimatstrategin i Fagersta skulle vara att följa en kortsiktig klimattrend, det tycker inte Kommunalrådet Stig Henriksson:

-Jag tror i så fall att det blir en ovanligt långvarig trend. Jag tror att vi, som många andra, vaknat sent men jag tror att det är väldigt svårt att somna om i den här frågan. Det händer lite för mycket lite för snabbt i världen för att det ska gå att tappa bort den här frågan.

Fagerstas energi- och klimatstrategi som nu är ute på remiss, innehåller flera omfattande mål. Bland annat ska utsläppen av växthusgaser i Fagersta kommun halveras till 2050 och energianvändningen per invånare ska minska med 10 % på bara åtta år.

Hur målen om minskade utsläpp ska uppfyllas är fortfarande ganska luddigt. Åtgärder som nämns är nya cykelbanor och utbyggnad av fjärrvärmenätet. Stig Henriksson framhåller dock att det också handlar om att ge invånarna information om på vilket sätt de själva kan leva mer klimatvänligt:

-Till exempel det här med hur vi äter. Det är ju en väldigt stor klimatpåverkan. Jag tror människor kan göra väldigt mycket med bättre upplysning. Idag finns ett väldigt positivt intresse och då borde vi naturligtvis bistå med information. 

Fem miljoner har avsatts för att dra igång arbetet med klimatstrategin. Men frågan är hur långt de pengarna räcker när en hel kommun ska ända beteende för att bli mer klimatvänlig:

-Det är bara ett slags startbidrag. Man ska inse att det viktiga är inte om vi avsätter fem eller tio miljoner för det här utan det är vad vi gör med de där 520 miljonerna vi har i den ordinarie budgeten, säger Stig Henriksson.