Kommunen kan få böta 15 miljoner

Arbetsmiljöverket har nu bestämt att låta kommunen fortsätta med verksamheten vid Klostergården i Roma fram till februari 2010.

Tidigare har verket velat stänga äldreboendet redan nästa år om inte kommunen såg till att få lokalerna renoverade. Bland annat handlar det om att utrymmena är för trånga, som varit både ett arbetsmiljöproblem för dom som jobbar där och för dom boende.

Men eftersom kommunen bestämt att ett nytt äldreboende skall byggas med start nästa år så skjuter nu arbetsmiljöverket på förbudet mot verksamhet till 2010. Om inte arbetsmiljön är bättre då så får kommunen böta med 15 miljoner kronor.