Högarna med bygglov växer

Det är högkonjunktur och intresset för att bygga nytt har skjutit i höjden. På stadsbyggnadskontoret i Helsingborg har man fått in så många ansökningar om bygglov att man nu måste hålla kontoret stängt hela nästa vecka för att hinna ikapp med alla ansökningar.

– Vi vill korta väntetiden genom att jobba undan högarna. Men expeditionen är öppen mellan klockan 10 och 11.30 varje dag så man kan lämna in handlingar, men inte prata med någon, säger Ann-Charlotte Wedelsbäck, chef för bygglovsavdelningen.