"Vi har inte ens möjlighet att välja säkerhetsbälte"

De gamla bussarna i Matfors har inga säkerhetsbälten i förarsätet, något som oroar chaufförerna ju halare vägarna blir.

Mats Persson som kör buss i Matfors är oroad över den bristande säkerheten.

– Man skulle vilja ha bälte för sin egen del. Kör du personbil tar du på dig bälte, i bussen har du inte ens den valmöjligheten.

Enligt lagen behöver inte bussar som är äldre än tre år ha säkerhetsbälten. Harry Kohtala är huvudskyddsombud på Busslink i Västernorrland och påpekar att är det en buss som går i linjetrafik så finns det inga krav på säkerhetsbälten i dem.

– Min kollega har tagit upp det med arbetsgivaren vid något tillfälle att de skulle montera bälte för förarplatsen. Vi har inte tryckt på så mycket om det utan mer följt lagen. Det är något vi får ta upp med arbetsgivaren och kräva att det sätts in, säger han.

Arbetsgivaren heter Tore Nordlund, trafikområdeschef på Busslink i Sundsvall. Han är inte hört något om att chaufförerna känner sig otrygga, och han har svårt att svara på om det finns pengar till att montera in säkerhetsbälten i förarsätena.

– Om det finns i bussarna så är det klart att de ska användas, men om det inte finns så är det väl så. Det får vi ta en vidare diskussion om med skyddsombudet, säger Tore Nordlund.

Julia Blomberg