Extrapengar till sjukhusbibliotek

Sjukhusbiblioteket på Akademiska sjukhuset i Uppsala har fått 75 000 kronor av Statens kulturråd. Pengarna ska användas till att utveckla läsmöjligheterna för sjuka barn på Akademiska.