Skolverkskritik mot Eknäs ungdomshem

Eknäs ungdomshem utanför Enköping kritiseras i en inspektionsrapport från Skolverket för flera formella brister kring skolundervisningen vid hemmet.

Eknäs har bland annat ingen samlad redovisning av elevernas kunskapsresultat, och betygssättningen görs inte i enlighet med målen i kursplanerna. Hemmet saknar också den så kallade likabehandlingsplan som krävs enligt lag.