Sörmland stärker bandet med Stockholm

Sörmland är redan på väg mot en förstorad region där planer finns på att stärka kopplingen mellan Sörmland och framför allt Stockholms arbetsmarknad. Det slås fast i den nya rapport som Regionförbundet Sörmland tagit fram.

Enligt rapporten finns det redan i dag naturliga kopplingar mellan exempelvis Strängnäs, Gnesta och Trosa till Stockholm, när det gäller till exempel pendling och inkomster.

Regionförbundet, som är för en större Mälarregion tillsammans med Stockholm, menar att det finns många fördelar med en större region när det gäller bland annat tillväxt.