Dalapolisen vill bli mer attraktiv

Polisen i Dalarna ska nu sata på att bli en mer attraktiv arbetsplats och på att öka sitt förtroende hos allmänheten.  Cirka 180 elever vid Berghs School and Communication ska nästa vecka på plats här i länet studera olika delområden. De ska bl a undersöka vad man kan göra för att öka attraktionskraften bland såväl polisstudenter som färdiga poliser. Ett annat område som ska studeras är kommunikationen ut mot allmänheten och hur den kan bidra till ökat förtroende för polisen. Resultatet ska redovisas nästa fredag.