Bekämpning av svarttaxi ska prioriteras

Nu ska svarttaxiverksamheten i Sundsvall prioriteras i kampen mot ekonomisk brottslighet. Det meddelar Västernorrlands och Jämtlands samarbetsorgan mot ekonomisk brottslighet. Även affärsverksamheter med mycket kontanthantering i de båda länen ska prioriteras under 2008, såsom restauranger, och frisörer med flera.

I samverkansorganet ingår bland annat länspolismästarna, chefsåklagarna och ledningsrepresentanter för kronofogdemyndigheten, skattemyndigheten, Bolagsverket, försäkringskassan, tullverket och Kustbevakningen.