Landstinget granskas av DO

Vrinnevisjukhuset i Norrköping har anmälts för diskriminering till Ombudsmannen för etnisk diskriminering - DO.

Det är en kvinna som anser att hon och hennes man diskriminerats efter att deras barn fötts och paret inte fick ett eget rum på BB.

Istället fick ett svenskt par det lediga rummet trots att de kom in senare.

DO vill nu veta vilken policy landstinget har när det gäller möjligheten för en förlöst kvinna att få ett eget rum på BB och varför den här kvinnan inte fick det?