Nej till strandnära husbygge på Kållandsö

Hustillverkaren Sävsjö Trähus får inte tillstånd att bygga två bostadshus på Ulleredsbro på Kållandsö utanför Lidköping.
Miljödomstolen avslår bolagets överklagande av Länsstyrelsen tidigare beslut, att säga nej till husen vid Vänern.

I sin dom skriver Miljödomstolen att det inte finns skäl att ge dispens från strandskyddsbestämmelserna eftersom Ulleredsbro ligger i ett område som är av riksintresse för friluftslivet, och har stora natur- och kulturvärden.