Just nu

Brister i undervisning på ungdomshem

Det finns stora brister i den undervisning som ges vid flera av de statliga ungdomshemmen och skillnaderna i kvalité är oacceptabla. Det konstaterar Skolverket som har granskat sex särskilda ungdomshem. Högantorp i Södertälje är ett av de ungdomshem som har granskats av Skolverket och hemmet får kritik.

Högantorps ungdomshem tar emot flickor i åldrarna 12 till 18 år som har psykosociala problem och problem med kriminalitet och missbruk. De vårdas enligt lagen om vård av unga, LVU. Men många av flickorna har också rätt till undervisning, eftersom de är skolpliktiga, vilket alla i Sverige mellan sju och sexton år är.

Ingen allsidig undervisning
Skolverkets kritik mot Högantorp handlar bland annat om att skolan brister i att ge eleverna en allsidig utbildning. I grundskoledelen på Högantorp får eleverna till exempel bara fem timmars undervisning i veckan i de teoretiska ämnena, enligt de scheman som inspektörerna från Skolverket sett.

Dessutom har skolans undervisande personal inte lärarutbildning och vid två av tre avdelningarna dokumenteras inte heller hur elevernas kunskaper utvecklas.

Saknar övergripande pedagogisk ledning
Men kritiken slutar inte med det. Enligt Skolverkets inspektörer finns det på ungdomshemmet Högantorp inga garantier för att elevernas resultat bedöms på ett likvärdigt och rättvist sätt, och skolan saknar dessutom en övergripande pedagogisk ledning, enligt inspektörerna.

Statens institutionsstyrelse, som är huvudman för de särskilda ungdomshemmen, har nu tre månader på sig att svara på vad de tänker göra åt bristerna.