Högskolan förlorar examinationsrätt

Nu är det klart att Högskolan i Jönköping förlorar rätten att examinera studenter i statsvetenskap på forskarnivå.

Det är ytterst ovanligt att Högskoleverket beslutar att dra in examensrätten för en högskola. Det har tidigare bara hänt vid ett fåtal gånger i verkets historia och aldrig tidigare i Statsvetenskap.
Men Högskoleverket anser inte att det räcker med en professor för att undervisa forskarstudenterna.

Samtidigt ger regeringen nu Högskolan i Jönköping tillstånd att utfärda masterexamen i produktionssystem, produktutveckling och elektroteknik.