Måste återvända till Turkiet trots fängelserisk

En kurdisk man i länet måste återvända till sitt hemland för att ansöka om nytt uppehållstillstånd, trots att han befarar att han ska sättas i fängelse om han återvänder.

Anledningen är att han inte inställt sig till militärtjänstgöringen i Turkiet. Mannen och hans svenska fru fick barn i somras.

I september ansökte han om uppehållstillstånd via svenska ambassaden i Oslo, men fick nej efter huvudregeln säger att man ska söka från sitt hemland.