Per Freiholtz fall i Länsrätten

Idag behandlar länsrätten i Vänersborg striden mellan särskoleeleven Per Freiholtz och Trollhättans stad. Kommunen nekar den 16-årige gymnasieeleven inackorderingsbidrag för att kunna bo på Nuntorpsskolan i Brålanda under studierna.

Föräldrarna har överklagat beslutet till länsrätten. Trollhättans beslut granskas också av länsstyrelsen.

Enligt en rad kritiska instanser har kommunen handlat fel, när den tvingar Per Freiholtz att varje dag åka skolskjuts under tre timmar sammanlagt 18 mil.

Och enligt vad Sveriges Radio Väst erfar är en omprövning på gång av kommunens beslut. Flera av kommunens högsta politiker har engagerat sig i fallet.