Fjärrvärmepris till Växjö Energi AB

Det kommunala bolaget Växjö Energi, VEAB, har av organisationen Svensk Fjärrvärme utsetts till årets fjärrvärmeföretag.

I motiveringen sägs att VEAB länge har varit en förebild bland landets energibolag genom att bland annat initiera nya ideer, ta fram egna forskningsinitiativ och arbeta fram kundanpassade prismodeller.