Dagsjukvården på Rosenhaga läggs ner

Omvårdnadsnämnden i Skövde beslutade idag att genomföra det hårt kritiserade förslaget att lägga ned dagsjukvården på Rosenhaga, något som fått både personal och allmänhet att protestera högljutt.
Moderata ordföranden Katarina Johansson anser att besparingen måste göras, men medger att man skött kommunikationen med personal och anhöriga på ett dåligt sätt.

- Vi måste i framtiden lyssna av med personal mycket tidigare i beslutsprocessen, säger Katarina Johansson.

Kritiken har varit massiv. Informationen kom sent, inte heller det kommunala pensionärsrådet fick i förväg veta om vad som var på gång.

De cirka 60 gamla som idag går till dagsjukvården ska nu slussas över till annan kommunal verksamhet, främst de så kallade Träffpunkter som finns på olika håll i kommunen.

Att bryta upp från den trygghet som den nuvarande rutinen gett många av de gamla, är den grundläggande kritiken mot nedläggningen.

Den borgerliga ledningen anser att ingen enskild ska i slutänden behöva känna sig drabbad, man tror tvärtom att till exempel anhöriga kan få mer stöd och avlastning än vad man har idag.

Katarina Johansson menar att övergången ska ske varsamt.

- Kanske kan man ha med någon ur personalen till den nya träffpunkten eller kanske kan flera äldre gå tillsammans.

Socialdemokraterna och vänstern valde att inte delta i dagens budgetbeslut.

Detta med hänvisning till Skövde kommuns borgerliga majoritet sen tidigare beslutat sänka skatten, en sänkning som för omvårdnadsnämnden betyder att sparbetinget ökade med minst 3 miljoner kronor.

- Det hade varit betydligt lindrigare om den skattesänkningen aldrig hade gjorts, säger Bjarne Medin är socialdemokraisk andre vice ordförande i nämnden.