Hopp om att fånga in och lagra koldioxid

Världens efterfrågan på energi kommer att öka med mer än 50 procent till 2030, enligt en ny rapport. Det innebär att de värsta klimatscenarierna kan bli verklighet, om inget görs för att ta hand om växthusgaserna. Hoppet står nu till att fånga in och lagra koldioxiden.

Förutom infångning och lagring av koldioxid, anses att kärnkraften kommer att bli nödvändig. En annan viktig åtgärd är att få ett snabbt stopp för den globala skogsskövlingen. Däremot finns det inga småskaliga åtgärder som kan lösa problemet.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se