Kd-kvinnor kräver bättre kontroll

De Kristdemokratiska kvinnorna i Dalarna tycker att kommuner måste kräva utdrag ur belastningregistret från människor som söker arbete inom vård och omsorg. Idag finns det bara ett sådant krav när det gäller skolpersonal.

Enligt Katarina Gustavsson i KD:s kvinnoförbund är det också viktigt att det inte finns olämplig personal i omsorgen och vården av handikappade och äldre.