Mer privatisering i offentlig sektor

En dryg tiondel av kommunernas och landstingens sammanlagda kostnader på drygt 600 miljarder kronor användes i fjol till köp av verksamhet från privata aktörer, främst företag. I norr är det betydligt mindre.

Privatiseringen av offentlig sektor har gått överlägset längst i Stockholmsregionen där en tredjedel lagts ut på privata.

Norrländska län och kommuner har generellt en låg andel privat drift. I Norrbotten var för ett par år sedan knappt fyra procent av verksamheten utlagd på entreprenad.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se