Många unga brottslingar konfronteras aldrig med brottsoffret

Det är många unga brottslingar som aldrig konfronteras med sina brottsoffer. I Örebro har kommunen arbetat med medling sedan 2004. Men bara ett fåtal av dem ledde till medlingsmöte.

Syftet är att den unga brottslingen ska träffa sina offer vid ett medlingsmöte.
Marie Jacobsson, som arbetar som medlare på heltid, konstaterar att det under det senaste halvåret fanns 170 ärenden men bara 25 av dem ledde till ett medlingsmöte.
Britt Rosén i Karlskoga, som arbetar som brottsofferstödjare, är kritisk till det och menar att kraven för att få till en medling är för höga.