Gullspångsbostäder kritiseras - pengar försvann

Kommunstyrelsens ordförande i Gullspångs kommun, Carina Gullberg (s) riktar nu kritik mot hur det kommunala bostadsbolaget Gullspångsbostäder hanterat ekonomin.
Sju miljoner av de statliga pengar som skulle använts till att riva tomma bostadshus har försvunnit.

- Det är klart att jag är kristisk. jag tror att pengarna bara försvunnit för att täcka förluster, säger Carina Gullberg.

Det handlar om pengar från den statliga bostadskreditnämnden som villkorats för att gå till att anpassa bostadsbeståndet till verkligheten. I Gullspång handlar det kort sagt om att riva hus. Så har dock inte skett.

Bostadsbolaget har väntat och väntat på att en försäljning av bostäderna ska gå i lås och pengarna har långsamt försvunnit.

Idag är den tidigare VD:n Marianne Lans hemskickad med full lön, och om man nu kan sälja krisbolaget eller vad som händer hänger på vad bostadskreditnämnden säger vid sitt nästa sammanträde i mitten av december.

- Vi vet ju inte vad de säger och vi sitter fast i ett avtal med dem, säger Carina Gullberg.

säger Carina Gullberg.