Skolnerläggning ska utredas mer

De samhälleliga konsekvenserna av att lägga ner Norslundsskolan i Falun ska utredas, innan fullmäktige tar beslut om en eventuell avveckling av skolan nästa höst. Det föreslår kommunstyrelseförvaltningen.

Den vill ha uppdraget att göra den här utredningen, där man bl a ska belysa vad en nedläggning betyder för integration och kommunikationer.
I nästa vecka ska kommunstyrelsens allmänna utskott behandla förslaget.