Jobbflykt från Kramfors förutspås

Det bli färre jobb i Kramfors spår Statistiska centralbyrån i sin arbetskraftsundersökning.

Kramfors är en av 11 kommuner i landet som beräknas få en nedgång i sysselsättningen med 8 procent. Anledningen är att man har många äldre invånare och en lägre utbildningsgrad än andra kommuner.

SCB tror även att 3 av 4 kommuner i landet kommer få en ökad arbetslöshet fram till 2010.