"Politikerna trädde in i upphandlingen..." Tjänstemannaärende blev politik

Den så kallade tvättsåpan inom landstinget i Norrbotten är ett exempel på när ett vanligt upphandlingsärende blev politik. Normalt sköts all upphandling av en speciell avdelning som har ett 20-tal anställda som är experter på allt som rör upphandling.

I ett undantagsfall har ett upphandlingsärende lyfts ut för att beslutas av politikerna, och det är upphandlingen av landstingets tvätt. Vad är det då som gjort att en vanlig upphandlingsfråga blev politik? Britt Westerlund (s), landstingsråd har svaret.

Att rädda arbetstillfällena i Boden var så viktigt att politikerna valde att bryta mot regelverket.

– När politiken kommer in så väger man in annat än pengar, säger Britt Westerlund.

Var det rätt att ta risken när ni medvetet bröt mot reglementet om att man inte får ta med arbetstillfällen som ett argument i ett anbudsförfarande? 

– Som vi tyckte då, tyckte vi det . Men så här i efterhand kan man tycka att vi fick betala ett högt pris.

Eleonor Norgren, SR Norrbotten 
eleonor.norgren@sr.se