Lärare har för låg kompetens

Lärarna på Långanässkolan utanför Eksjö har för låg kompetens inom en rad områden. Det framgår av en rapport som Skolverket sammanställt efter inspektion. 

Det som lärarna behöver bli bättre på är främst den grundläggande läs- och skrivi- och mattematiknlärningen.

I rapporten kan man också läsa att eleverna bör få undervisning i timplanens alla ämnen och att de elever som behöver undervisning på modersmålet skall få det.

Nu måste Långanäs åtgärda de här bristerna, skriver Skolverket.