Läkarförbundet blockerar regionbudget

På torsdagen var det meningen att regionstyrelsen skull fatta beslut om sitt förslag inför nästa års budget. Men Läkarförbundet har begärt centrala förhandlingar i frågan, eftersom de ville ha mer pengar till vården, och därmed måste beslutet skjutas på framtiden.

Men en diskussion om hur pengarna ska användas nästa år kommer det att bli ändå, och den styrande femklöverns åsikter är helt skilda från oppositionens.

Verklighetsbeskrivningarna går helt isär när först vänsterpartiet, sedan den styrande femklövern med de borgerliga partierna och miljöpartiet och till sist socialdemokraterna i tur och ordning hade presskonferenser inför dagens regionstyrelsemöte.

Femklövern menar att man satsar nya resurser på vården, men socialdemokraterna gör sitt bästa för att visa att om man räknar in kostnadsökningar blir det i realiteten ett sparbeting på uppåt en halv miljard.

De styrande partierna menar att sjukvården behöver spara, och både vänsterpartiet och socialdemokraterna kritiserar majoriteten för att de drar ner på resurserna till vården när det faktiskt finns pengar

På det svarar majoriteten att bästa tillfället att ändra i strukturerna och spara i ladorna är nu, när skatteintäkterna är betydligt högre än väntat på grund av högkonjunkturen.

Majoriteten planerar också för effektiviseringar i vården, och har aviserat att man vill minska personalen med 1 000 personer.

Men något beslut om vad regionstyrelsen egentligen föreslår inför nästa års budget kommer alltså inte att fattas på torsdagen, eftersom läkarförbundet blockerar det genom att kräva centrala förhandlingar.