Ådalsbanan kan försenas ännu mer

Banverket varnar nu för ytterligare förseningar på Ådalsbanan än vad man tidigare trott.

Banverket har på regeringens uppdrag granskat vad pengarna de fått räcker till. Risken finns att Botniabanan då kommer att stå oanvänd i flera år eftersom anslutningen Ådalsbanan dröjer.

Banverket har tidigare räknat med att persontrafiktåg skall kunna köra på Ådalsbanan från 2013, men nu säger Banverket att det kan ta ytterligare något år innan trafiken kommer igång.

Orsaken är att Banverkets kostnader för järnvägsbyggande har ökat mer än vad anslaget från regeringen räcker till.

Banverket föreslår i sin utredning som alternativ till senareläggning av Ådalsbanan att de skall låna pengar till bygget och sedan betala av det med framtida medel. Även Haparandabanan kan försenas utifrån Banverkets prognos.

Först i december bestämmer regeringen om Banverkets plan blir verklighet.

Sofia Hultqvist
sofia.hultqvist@sr.se