Söderhamn pekas ut

Söderhamn är en av elva kommuner i Sverige där sysselsättningen bedöms minska med mer än åtta procent fram till år 2010. Det visar Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning. I dd elva kommunerna flyttar de unga ut och få flyttar in.

Samma undersökning visar att under det senaste kvartalet nu i år så har arbetslösheten fortsatt att minska och rekordmånga unga har fått jobb.

Men tittar man framåt några år så - till 2010 - så kommer över 200 kommuner att drabbas av minskad sysselsättning, enligt SCB.