Tre skolor kan försvinna i Kalix kommun

Skolorna i Morjärv, Pålänge och Vitvattnet kan komma att stängas från och med nästa läsår. Dessutom hotas högstadiet i Töre, liksom mellanstadiet i Sangis och Risön. Det framkommer i en tjänstemannautrednnig som tagits fram på uppdrag av Kalix kommun. Nu ska utredningen ut på remiss, innan Kalix kommunfullmäktige kommer att fatta beslut i januari.

Att antalet elever har minskat under de senaste 20 åren och också fortsätter att minska, samtidigt som friskolor kan komma att etablera sig i kommunen är den huvudsakliga orsaken till att Kalix kommun nu väljer att se över hela sin skolsktruktur och de lokalytor som skolan använder.

I tjänstemannautredningen som inte tagit några samhällspolitiska beslut föreslås att skolan i Morjärv läggs ner och att eleverna istället bussas till Töre. Sedan återstår ytterligare ett alternativ för Töre skola och det är att samtliga elever i årskurs 7-9 skulle flyttas till Mannhemskolan i Kalix.

Även skolan i Pålänge skulle enligt utredningen läggas ner. Där får föräldrarna välja mellan skolgång i Innanbäcken eller Ytterbyn, medan samtliga högstadieelever skulle flyttas till Mannhemskolan.

Utredningen förordar också en nedläggning av skolan i Vitvattnet. Eleverna skulle istället hänvisas till Centrumskolan.

Sangis och Risöns skolor skulle bli rena barnskolor, vilket innebr att årskurs 4-6 flyttas till Näsbyskolan i Kalix. Detsamma gäller Gammelgårdens melanstadieelever som skulle hänvisas till Centrumskolan.

Långsiktigt är det bara Djuptjärn, Näsbyn, Centrum och Mannhemskolan som klarar sig undan några nedskärningar.

Sonja Harr som är vice kommunalråd uppmanar nu alla som vill tycka till att ta del av utredningen och också tycka till innan politikerna i kommunfullmäktige sedan ska fatta det slutliga beslutet om skolan i Kalix.