Gott om skjutvapen på Gotland

Det finns ganska mycket vapen på Gotland.
Det finns omkring 18 000 vapen som det finns licens för.
Men det finns också ett stort mörkertal för vapen som saknar licens.

Att det finns ganska mycket vapen på Gotland beror på att det är mycket landsbygd och vapnen används för jakt och målskjutning.

Det finns också förmodlingen många vapen utan licens, men det är svårt att säga hur många, enligt polisens vapenhandläggare Anna Jakobsson.

Ju fler vapen det finns desto större är risken för att de hamnar i fel händer och ett skottdrama som det i en skola i Finland skulle kunna hända varsomhelst, tror Ann Jakobsson hos polisen.