Stora kostnader för att sanera fartygsvrak

Det kommer att kosta mellan 225 miljoner och två miljarder kronor att sanera de 19 fartygsvrak som länsstyrelsen i Västra Götaland pekat ut som potentiellt miljöfarliga vrak längs bohuskusten. Hittills har två av vraken börjat läcka enligt Kustbevakningen.

Studien har gjorts av Ida-Maja Hassellöv-Karle från Chalmers och presenterades i dag, torsdag.

– Det är stora belopp men det måste sättas i relation till vad det kostar samhället om vi inte gör något. Nu är vraken potentiellt farliga och vi vet inte vad som finns ombord, säger hon.

250 kända vrak
Sammanlagt finns det ungefär 250 kända vrak efter andra världskriget bara längs Bohuskusten. Vraken innehåller oftast olja eller dieselolja. Vissa vrak innehåller också vapen och ammunition men också i några fall bly eftersom de sjunkna ubåtarna hade bly i sina stora batterier ombord.

Men vem som har ansvaret för vraken är inte klarlagt. Därför tillsatte regeringen i veckan en utredning för att undersöka vem eller vilka som ska omhänderta och sanera sådana här skeppsvrak.

Den största oljesaneringen som genomförts i Sverige var 2003 efter Fu Shang Hai då 1 100 ton olja togs om hand. I till exempel Skytteren som redan läcker olja där hon ligger på 75 meters djup utanför Lysekil, tros det finnas ungefär 6 000 ton olja.

Staten får betala
Enligt biologen Christer Larsson vid länsstyrelsen i Västra Götaland, är det dock staten som kommer att få betala om olja pumpas upp ur vraken.

– Flertalet av de här vraken sänktes under krigsförhållanden, så många ägare finns helt enkelt inte kvar. Om du har ett fartyg som sänks under krigsförhållanden, kan ju knappast du ställas till ansvar för det utan då får någon annan gå in och ta det ansvaret, säger Christer Larsson vid länsstyrelsen i Västra Götaland.

Jan Andersson
jan.andersson@sr.se